top of page

מי אנחנו

אנו קבוצת אקטיביסטיות אשר המניע לפעילותנו הוא פרטיקולארי, כלומר סבלנו באופן אישי מבעיה שהיא בעלת אספקט חברתי רחב והעוול ממנו סבלנו הוא הסיבה המרכזית להחלטה שלנו להפוך להיות פעילות חברתיות. בעקבות כך יש לנו ידע אישי על מציאות אשר יש לשנותה.

 

 

אנו פועלות יחד על מנת לעלות מודעות בנושא נפגעי מערכות יחסים פסיכופתיות בקרב הציבור הרחב ואנשי מקצוע.
מטרתנו היא שכל נפגע יקבל מענה בדגש על המענה המקצועי הנכון.
כמו כן, ברצוננו לקדם את הנושא ברמה המקצועית בקרב אנשי הטיפול ובאקדמיה.

צור קשר

תודה ששיתפת

bottom of page